Deutsch-Finnisch Übersetzung für vermögen

 • kyky
  Toistan kuitenkin, että näissä maissa ongelmana ei ole vain lainsäädännön olemassaolo vaan ennen kaikkea kyky soveltaa sitä. Aber ich betone, in diesen Ländern besteht das Problem nicht nur darin, Rechtsvorschriften zu haben, sondern vor allem in dem Vermögen, sie zur Anwendung zu bringen. Loppujen lopuksi Kroatian lähentymisnopeuden Euroopan unioniin nähden määrää sen oma kyky täyttää kaikki vaaditut ehdot omien saavutustensa turvin. Letztendlich hängt die Geschwindigkeit, mit der sich Kroatien der Europäischen Union annähern wird, von seinem eigenen Vermögen ab, alle notwendigen Bedingungen von sich aus zu erfüllen. Metsät ja meret ovat tärkeimpiä hiilidioksidinieluja ja -varastoja, ja on havaittu, että myös metsän maaperän kyky imeä hiiltä on jopa suurempi kuin itse puuston pohjoisessa. Die Wälder und Meere sind wichtige Kohlendioxidsenken und ­speicher, und man hat festgestellt, dass auch der Waldboden Kohlendioxid binden kann, sogar noch mehr als es die Baumspitzen vermögen.
 • omaisuus
  Maailman kolmen rikkaimman ihmisen omaisuus on suurempi kuin 48 köyhimmän maan BKT: t ovat yhteensä. Das Vermögen der drei reichsten Menschen der Welt übersteigt das gesamte BIP der 48 ärmsten Länder. Välineen tarkoituksena on nopeasti estää, että omaisuus ja todistusaineisto viedään pois rikosta selvittävien viranomaisten ulottuvilta. Damit soll schnell eingegriffen und verhindert werden können, dass den Ermittlungsbehörden Vermögen und Beweismaterial vorenthalten wird. Syyllisten öljyryhmittymien kaikki Euroopan unionissa sijaitseva omaisuus on takavarikoitava, jotta ne pakotetaan maksamaan välittömästi. Um die schuldigen Ölkonzerne dazu zu zwingen, muss ihr gesamtes Vermögen innerhalb der Europäischen Union unter Zwangsverwaltung gestellt werden, um sie zu einer sofortigen Zahlung zu verpflichten.
 • varallisuus
 • voima
  Voiman yksikkö on newton.Voima on vektorisuure.käyttää voimaa, voimakeinot, voimankäyttö
 • osaaminen
  Suomessa on maailmanluokan osaamista.
 • rahas
 • rikkaudetp
 • taito
 • varakkuus
  Kotitalouksien varakkuus väheni tänä vuonna. (kauppalehti.fi
 • varallisuus rikkaus
 • varatp
  Ulkomailla säilytettävät varat vastaavat nyt yhtä kolmannesta maailmanlaajuisista varoista.. Offshore verwaltete Vermögenswerte entsprechen jetzt einem Drittel des globalen Vermögens ... Yksityisten eläkerahastojen varat ovat viime vuosina huomattavasti vähentyneet. In den letzten Jahren hat sich der Wert des Vermögens der privaten Pensionsfonds stark verringert. Jos hän ei lopeta parissa päivässä sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin jäädyttäkää kaikki varat, 13 henkilön lisäksi koko Assadin perheen varat. Wenn er innerhalb dieses Zeitraums dem, was momentan geschieht, kein Ende setzt, dann frieren Sie sein gesamtes Vermögen ein, nicht nur das der 13 Personen, sondern der gesamten Familie Assad.
 • voida
  Rahastojen ylijäämävarat ovat työläisjäsenten omaisuutta eikä niitä voida käyttää uhkapeleihin tai osakkeilla keinotteluun. Die Reserven der Kassen stellen Vermögen der Arbeitnehmer, ihrer Mitglieder, dar und dürfen nicht für riskante Unternehmen oder Börsenspielchen verwendet werden. Matti ei voi työntää kottikärryjä, ne ovat liian raskaatTeline voi pudota, se on huterasti kiinnitetty

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc