Deutsch-Finnisch Übersetzung für verbindung

 • yhteys
  Yhteys Tšetšeniaan on kuitenkin selvä. Wie auch immer, die Verbindung zu Tschetschenien ist eindeutig. Mikä yhteys tällä on budjettikeskusteluun? Warum stelle ich eine Verbindung zur Haushaltsdebatte her? Näillä seikoilla on selvästi yhteys toisiinsa. Es liegt doch auf der Hand, dass hier eine Verbindung besteht.
 • yhdistäminen
  Avustuksen, kunnostuksen ja kehityksen yhdistäminen ei rajoitu komissioon. Die Verbindung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung ist nicht auf die Kommission beschränkt. Tupakoinnin yhdistäminen tupakanviljelyyn on sama asia kuin viinintuotannon ja alkoholismin sekoittaminen. Denn wenn man eine Verbindung zwischen Rauchen und Tabakanbau herstellt, dann ist es, als ob man unsere berühmte Weinkultur mit dem Alkoholismus verwechselte. Niiden yhdistäminen ja saattaminen yleiseen käyttöön tarkoittaa olemassa olevan innovaatiopotentiaalin lisäämistä. Sie in Verbindung zu setzen, sie zugänglich zu machen, bedeutet, die bestehenden Innovationspotenzen zu vervielfachen.
 • liitos
  Haminan ja Vehkalahden liitoksessa kaupungin nimeksi jäi Hamina, mutta sen vaakunaksi hyväksyttiin Vehkalahden vaakuna.Yleisin sauvarakenteiden liitos on nivel.Liitoksen vetokapasiteetti on 20 % liitoksen leikkauskapasiteetista.
 • linkki
  Ei tiedetä, onko kyseessä valtioiden välinen tai valtioryhmittymien välinen linkki. Offen bleibt, ob es sich dabei um eine Verbindung zwischen einzelnen Staaten oder zwischen Gruppen von Staaten handelt. Riippumatta siitä, miten tärkeitä avoimet koordinointimenetelmät ovat, olisi tärkeää luoda selkeä linkki sosiaaliseen toimintaohjelmaan, sosiaaliseen lainsäädäntöön ja sosiaalisiin sopimuksiin. Und so notwendig offene Koordinierungsverfahren auch sein mögen, hier muss eine deutliche Verbindung zur Sozialagenda, zur Sozialgesetzgebung und zu sozialen Abkommen hergestellt werden. Karigasniemen linkki riittää hädin tuskin datan väittämiseen.
 • yhdiste
  Siinä käsitellään dikloorimetaania, joka on väritön kemiallinen yhdiste ja jonka haju on makea, miellyttävä ja tunkeutuva ja muistuttaa eetteriä. Darin geht es um Dichlormethan (DCM), bei dem es sich um eine farblose chemische Verbindung mit süßlichem, angenehmem und durchdringendem, ätherähnlichem Geruch handelt. Joukkojen A ja B yhdistettä merkitään A ∪ B
 • assosiaatio
 • järjestäytyneisyys yhdessäolo
 • järjestyneisyys
 • jäsenyys
  Tarkoittaako se sitä, että EU: n jäsenyys on kadottanut kaikki yhteydet kansainväliseen oikeuteen ja Wienin sopimukseen? Heißt das, daß durch die Mitgliedschaft in der EU jede Verbindung zum Völkerrecht und zur Wiener Konvention unterbrochen ist?
 • kaveruus
 • kommunikaatio
 • kontakti
 • koplaus
 • kumppanuus
 • kytkentä
 • kytkös
  Äänestäjiä huolettavat Hillary Clintonin kytkökset.
 • lenkki
  Ketju koostuu toisiinsa yhdistetyistä metallisista lenkeistä.puuttuva lenkkiLähden lenkille.
 • liitin
 • liittäminen
  Tai Lissabonin ja Göteborgin toimintaohjelmien liittäminen toisiinsa täysimääräisen eriyttämisen ja hiilidioksidipäästöjen leikkauksien avulla? Und was ist mit der Verbindung der Ziele von Lissabon und Göteborg durch vollständige Entflechtung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes? Minua itseänikin loukkaa sanojen islamilainen ja fundamentalismi yhteen liittäminen - ikään kuin ne aina kuuluisivat yhteen. Ich fühle mich selbst angegriffen durch die Verbindung der Worte Islam und Fundamentalismus - als ob diese automatisch zusammengehörten.
 • liittolaisuus
 • liittyminen
  Olen aina ollut sitä mieltä, että Turkin liittyminen rakentaisi tärkeän sillan lännen ja islamilaisen maailman välille. Ich habe stets den Standpunkt vertreten, dass der Beitritt der Türkei eine wichtige Verbindung zwischen dem Westen und der islamischen Welt herstellen kann.
 • pleissi
  Tein äsken pleissin.
 • pujos
 • ryhmä
  PPE-ryhmä ja PSE-ryhmä kieltäytyvät myöntämästä, että BNFL-yhtiön MOX-kuljetuksilla Japaniin olisi yhteyttä asiaan. Die EVP und die SPE weigern sich, eine Verbindung zu den MOX-Transporten der BNFL nach Japan zuzugeben. Komission jäsenten palkkojen osalta en ymmärrä, kuinka PPE-ryhmä on päässyt tällaiseen tulokseen. Was die Verbindung mit den Bezügen der Kommissionsmitglieder betrifft, so fehlt mir für die Arbeit der PPE wirklich jegliches Verständnis. Heidät teurasti oletettavasti Maguidanaon maakunnan johtavaan Ampatuanin perheeseen yhteydessä oleva ryhmä. Sie wurden angeblich von einer Gruppe hingemetzelt, die mit dem herrschenden Clan der Provinz Maguindanao, dem Ampatuan-Clan, in Verbindung gebracht wurde.
 • seos
  Savu on ilman kaasujen ja kiinteän aineen partikkeleiden seos.
 • seuranpito toveruus
 • side
  Silti pysyn hyvässä raamatullisessa kannassani, jonka mukaan avioliitto on kestävä side miehen ja naisen välillä. Dennoch halte ich an der guten biblischen Institution der Ehe als dauerhafter Verbindung zwischen Mann und Frau fest. Hyvin sidottu side tyrehdyttää verenvuodon, ei purista eikä päästä likaa haavaan.Onko sinulla perheen kautta mitään siteitä Etelä-Eurooppaan?
 • sidos
 • yhde
 • yhdistelmä
  Se on yhdistelmä kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta. Diese wird durch die Verbindung von Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion gebildet. Enimmäis- ja vähimmäistason yhdenmukaistamisen yhdistelmä voi olla vaihtoehto, jonka kaikki voivat hyväksyä. Die Verbindung aus minimaler und vollständiger Harmonisierung kann zu einer für alle akzeptablen Option werden. Näiden toimenpiteiden yhdistelmä ja - mikä on vielä pahempaa - aloite niiden muuttamisesta pysyviksi toimenpiteiksi, ovat tie kadotukseen. Die Verbindung dieser Schritte und - was noch schlimmer ist - die Absicht, sie zu permanenten Maßnahmen zu machen, macht daraus eine Höllenfahrt.
 • yhdistyminen
 • yhdistyneisyys yhdistäminen
 • yhteenliittäminen
  Kysymys kuuluu: Onko vesijärjestelmien yhteenliittäminen hyvä ehdotus? Dabei stellt sich die Frage: Sind die Vorschläge zur Verbindung der Wassersysteme gut?
 • yhteistyö
  Komissio on aina katsonut, että yhteistyö- ja seurantamekanismin ja Schengeniin liittymisen välillä ei ole suoraa yhteyttä. Die Kommission hat immer die Ansicht vertreten, dass es keine formale Verbindung zwischen dem Kooperations- und Kontrollverfahren und dem Beitritt zu Schengen gibt. Maahanmuuton osalta haluaisin huomauttaa, että yhteistyö on alkanut, mutta tavoitetaso ei näytä olevan riittävä. In Verbindung mit der Einwanderung würde ich gerne erwähnen, dass eine Zusammenarbeit begonnen wurde, aber anscheinend nicht konsequent genug ist. Myös SYL kieltäytyy yhteistyöstä Perussuomalaisten nuorten kanssa (kansanuutiset.fi
 • yhteydenotto
  odottaa yhteydenottoaviimeisimmässä yhteydenotossa
 • yhtyminen
 • ystävyys yhteys

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 Übersetzung.cc