Deutsch-Finnisch Übersetzung für unverzichtbar

  • välttämätönVaakalaudalla on siis kaikki välttämätön. Es wird in jedem Fall das Unverzichtbare in Frage gestellt. Eurooppa on meille välttämätön ja lapsillemme se on vielä välttämättömämpi. Europa ist für uns unverzichtbar, und für unsere Kinder wird es das noch mehr sein. Välineenä se on kuitenkin välttämätön. Aber das Instrument als solches ist unverzichtbar.
  • olennainenSosiaalinen koheesio on olennainen osa Lissabonin prosessia. Soziale Kohäsion ist ein unverzichtbarer Teil des Lissabon-Prozesses. Se on olennainen kilpailuetu verrattuna Aasian tuontiin. Sie ist ein unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil gegenüber den Einfuhren aus Asien. Poliittiset oikeudet ovat kuitenkin olennainen osa koko integraatiopolitiikkaa. Doch die politischen Rechte sind unverzichtbarer Bestandteil jeder Integrationspolitik.
  • elintärkeäSe on unionin yhteenkuuluvuuden kannalta aivan yksinkertaisesti elintärkeä. Er ist einfach unverzichtbar für den Zusammenhalt der Union. Älykkäiden kuljetusjärjestelmien merkitys on elintärkeä. Der Beitrag intelligenter Verkehrssysteme ist unverzichtbar. - (NL) Öljy on elintärkeä maille, jotka kuluttavat suunnattomia määriä energiaa, kuten Yhdysvallat. . (NL) Öl ist für Länder, die viel Energie verschwenden, unverzichtbar, vor allem für die USA.
  • korvaamatonTodellisuudessa he ovat aviopuolisoilleen korvaamaton apu. In Wirklichkeit stellen sie für ihren Ehepartner jedoch eine unverzichtbare Kraft dar. Kiinnittäisin kuitenkin huomion yhteen kysymykseen, jossa EU:n tuki on todella korvaamaton. Dennoch möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine Angelegenheit lenken, bei der die Unterstützung der EU wirklich unverzichtbar ist. Me olemme siten tehtävässämme kansalaisten edustajana korvaamaton väline rikkaammalle Euroopan tulevaisuudelle. Mit unserem öffentlichen Auftrag verstehen wir uns daher als unverzichtbares Werkzeug für eine reichere europäische Zukunft.
  • oleellinenKotouttaminen on ehdottomasti oleellinen osa prosessia. Die Integration ist ein unverzichtbares Element des Prozesses. Perustuslakisopimus on tärkeä, oleellinen ja välttämätön välivaihe, mutta kuitenkin pelkkä välivaihe. Diese Verfassung ist eine wichtige, wesentliche, unverzichtbare Etappe, aber es ist nur eine Etappe. Toivomme, että saatte siellä aikaan selkeän aikataulun uudesta toimielinten välisestä tasosta, joka on oleellinen Euroopan uskottavuuden kannalta. Wir hoffen, daß Sie dort einen klaren Zeitplan für eine neue interinstitutionelle Vertiefung durchsetzen, die für die Glaubwürdigkeit Europas unverzichtbar ist.
  • pakollinenpakollinen kurssipakolliset kotityöt
  • tärkeäTämä säädös on Euroopalle ratkaisevan tärkeä. Diese Rechtsvorschriften sind für Europa unverzichtbar. Tällainen strategia on siis ehdottoman tärkeä EU:lle. Folglich ist diese Strategie für die EU absolut unverzichtbar. Maan lehdistöllä on ollut viime vuosina kiistattoman tärkeä rooli. Die Presse hat in den vergangenen Jahren eine unverzichtbare Rolle im Lande gespielt.
  • tarpeellinenArvoisa puhemies, Rothin tekemä työ on erittäin tarpeellinen. Frau Präsidentin, die Arbeit, die von Frau Roth geleistet worden ist, war unverzichtbar. Muutos - myös tarpeellinen ja väistämätön muutos - kohtaa aina muutosvastarintaa, jota olemme myös saaneet kokea tällä viikolla Strasbourgissa. Ein Wandel - auch ein notwendiger und unverzichtbarer - trifft immer auf Widerstand, wie wir das auch hier in Straßburg erfahren haben. Sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistus on kansainvälisen talouden kannalta tarpeellinen ja välttämätön. Einerseits ist die GMO Zucker vor dem weltwirtschaftlichen Hintergrund heute notwendig und unverzichtbar.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc