Deutsch-Finnisch Übersetzung für treffen

 • kohdataVoimme jatkaa tiellä, jolla työntekijät ja yritykset voivat kohdata toisensa. Es bietet sich uns die Möglichkeit, einen Weg zu verfolgen, auf dem sich Arbeitnehmer und Unternehmen treffen können. Hänet karkotettiin, koska hän oli "syyllistynyt" siihen, että hän oli halunnut kohdata Eritrean kansalaisyhteiskunnan eikä ainoastaan valtaa pitäviä. Er wurde nämlich ausgewiesen, weil er das "Verbrechen " begangen hatte, sich mit Vertretern der eritreischen Zivilgesellschaft und nicht nur mit denen der Regierung zu treffen. Solidaarisuus on kuitenkin jotain vastavuoroista, ja tämä ongelma voi kohdata erilaajuisena ja eri ajankohtina jokaista jäsenvaltiota. Solidarität ist aber etwas Gegenseitiges, und diese Problematik kann in unterschiedlichem Ausmaß zu unterschiedlichen Zeitpunkten alle Mitgliedstaaten treffen.
 • tavataOn hienoa nähdä sinut täällä, ja toivon, että voimme tavata henkilökohtaisesti. Es ist schön, Sie hier zu sehen und ich hoffe, wir werden Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen haben. Kuten tiedätte, meidän on määrä tavata huomenna. Wie sie alle wissen, ist für morgen ein Treffen vorgesehen. Toimittajan mielestä oli todella vaarallista tavata mullahit, mutta sanoin hänelle, että halusin tavata heidät. Nach Ansicht des Journalisten war ein solches Treffen ausgesprochen gefährlich, doch ich sagte ihm, dass ich gehen wolle.
 • tapaaminenOn kestänyt jonkin aikaa järjestää tämä tapaaminen. Es hat eine Weile gedauert, dieses Treffen zu organisieren. Joulukuussa 2001 pidettiin ensimmäinen epävirallinen tapaaminen. Im Dezember 2001 fand ein erstes informelles Treffen statt. Tapaaminen Hamasin johtajien kanssa ei vaikuttanut lupaavalta. Das Treffen mit den Hamas-Führern war nicht vielversprechend.
 • kohtaaminenUusi asia on työntekijöiden taistelu, eurooppalainen lakko, tämän päivän kohtaaminen Biancourtissa ja aloitteellisuuden kehittyminen. Neu ist der Kampf der Arbeitnehmer, der europäische Streik, das heutige Treffen in Biancourt, die Weiterentwicklung der Initiative.
 • kokousVuonna 1996 pidettiin ainoastaan yksi kokous. 1996 hat nur ein einziges Treffen stattgefunden. Tämän vuoksi Kööpenhaminan kokous on tärkeä. Aus diesem Grund ist das Treffen in Kopenhagen so wichtig. Kokous oli mielestäni rakentava. Das war meiner Ansicht nach ein konstruktives Treffen.
 • iskeäTämä pandemia voi iskeä voimakkaasti myös köyhiin maihin. Diese Pandemie könnte auch die ärmsten Länder hart treffen. Luonnonkatastrofit voivat iskeä mihin tahansa maahan maailmassa. Naturkatastrophen können jedes Land auf der Welt treffen. Edessämme on sellaisten toimien ja aloitteiden eskalaatio, joiden tarkoituksena on iskeä vapautemme perusperiaatteita vastaan. Wir sehen uns einer Eskalation von Maßnahmen und Initiativen gegenüber, die die Grundprinzipien unserer Freiheit treffen sollen.
 • jälleennäkeminen
 • käydäEmme voi käydä neuvotteluja kolmansien osapuolten oikeuksista emmekä varsinkaan tehdä kolmansia osapuolia koskevia sopimuksia. Wir können keine Verhandlungen führen über die Rechte Dritter und vor allen Dingen auch keine Vereinbarungen treffen zu Lasten Dritter. Kuten tiedätte, viime tammikuulle suunniteltu tapaaminen ei toteutunut, mutta toivomme, että toukokuussa järjestettävässä tapaamisessa voimme käydä tärkeitä neuvotteluita. Wie Sie wissen, fand das Treffen, das für den vergangenen Januar angesetzt war, nicht statt, aber wir hoffen, dass wir bei dem kommenden Treffen im Mai umfangreiche Verhandlungen führen werden. Puheenjohtajavaltio aikoo siksi käydä yksityiskohtaisen keskustelun energiaministerien epävirallisessa kokouksessa toukokuussa tähän aiheeseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Der Ratsvorsitz beabsichtigt, zu diesem Zweck anlässlich des informellen Treffens der Energieminister im Mai ausführliche Gespräche durchzuführen, um Probleme in Bezug auf dieses Thema zu lösen.
 • kokoontuaNe, jotka ovat äänestäneet minua, voivat kokoontua huoneeseen R31 kello 12 ja ratkaista, milloin minun pitää vetäytyä. Diejenigen, die für mich gestimmt haben, können sich um 12.00 Uhr in Raum R31 treffen und darüber entscheiden, wann ich mich zurückziehen soll. Se voidaan kuitenkin tehdä milloin vain, eikä sen vuoksi tarvitse enää kokoontua uudelleen. Sie kann aber jederzeit getroffen werden, dazu bedarf es keines weiteren Treffens. Parlamentin jäsen Maes, teidän käyttöönne annettiin sali, jossa teillä oli tilaisuus kokoontua niiden henkilöiden kanssa, jotka katsoitte sopivaksi kutsua. Frau Maes, Ihnen stand ein Raum zur Verfügung, in dem Sie sich mit den Personen treffen konnten, die Sie einladen wollten.
 • kokousVuonna 1996 pidettiin ainoastaan yksi kokous. 1996 hat nur ein einziges Treffen stattgefunden. Tämän vuoksi Kööpenhaminan kokous on tärkeä. Aus diesem Grund ist das Treffen in Kopenhagen so wichtig. Kokous oli mielestäni rakentava. Das war meiner Ansicht nach ein konstruktives Treffen.
 • lyödäOlen kuitenkin samaa mieltä korkean edustajan kanssa siitä, että läimäyttäessämme hallintoa emme saa lyödä Valko-Venäjän kansalaisia. Ich stimme jedoch der Hohen Vertreterin zu, dass wir, wenn wir zum Schlag gegen das Regime ausholen, nicht die Bürgerinnen und Bürger von Belarus treffen dürfen. lyödä rikki, lyödä hajalle – lyödä siten, että kohde rikkoutuuOhestalyönnissä oma nappula sijoitetaan poikkeuksellisesti lyödyn nappulan ohittamaan ja lyövän nappulan uhkaamaan ruutuun.
 • maalata
 • mennäArvoisa komission jäsen, meidän kaikkien täytyy mennä itse asiaan ja ryhtyä toimiin. Wir alle müssen uns, Herr Kommissar, auf das Wesentliche konzentrieren und Maßnahmen treffen. Meidän täytyy tehdä asiasta päätös, eikä meidän pidä mennä rakentamaan minkäänlaista jättirakennelmaa. Wir müssen darüber eine Entscheidung treffen und sollten keine "Superstruktur" daraus machen. Mene pois!
 • nähdäOn hienoa nähdä sinut täällä, ja toivon, että voimme tavata henkilökohtaisesti. Es ist schön, Sie hier zu sehen und ich hoffe, wir werden Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen haben. Emme halua nähdä eroja eteläisten ja pohjoisten viljelijöiden välillä. Wir wollen keine Unterscheidung zwischen südlichen und nördlichen Landwirten treffen. Näistä ohjelmista ei ole vielä saatu lopullisia tuloksia, joista voitaisiin nähdä, onko määrälliset tavoitteet saavutettu. Da für diese Programme noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen, können wir vorerst keine Aussage darüber treffen, ob die quantitativen Ziele erreicht worden sind.
 • osua
 • pistäytyä
 • tehdäMeidän on uskallettava tehdä todellisia valintoja. Es darf uns nicht an Mut fehlen, echte Entscheidungen zu treffen. Kukaan ei voinut tehdä päätöstä. Niemand konnte eine Entscheidung treffen. Luullakseni haluamme tehdä päätöksen. Ich denke, wir sollten eine Entscheidung treffen.
 • tehdä maali
 • tehdä piste
 • treffitJaakko pyysi Liisaa treffeille.
 • uudelleen yhdistyminen jälleennäkeminen

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc