Deutsch-Finnisch Übersetzung für teuer

  • kallisSe on liian pitkän tähtäimen hanke ja liian kallis. Dies ist zu langfristig und zu teuer. Siitä on tulossa varsin kallis kerho. Dieser Club kommt uns aber auch zunehmend teuer zu stehen. Niiden tuottama sähkö on yksinkertaisesti liian kallista. Die Energie, die sie erzeugen, ist einfach zu teuer.
  • rakasOlette kuin hirviö Amphisbaena, joka oli niin rakas Césairille. Sie ähneln dem Fabelwesen Amphisbaena, das Cäsar so teuer war. Tämä on välttämätöntä myös, jos haluamme säilyttää sosiaalisen mallimme, elämäntapamme, joka on Euroopan unionin keskeinen ominaispiirre, joka on meille kaikille rakas ja jota meidän on varjeltava. Es ist unerlässlich, wenn wir unser soziales Modell, unseren "Way of Life", aufrechterhalten wollen, der, uns allen lieb und teuer, ein wesentliches Merkmal Europas ist, das wir bewahren müssen. Tarja sinä rakas, ikävä on mulla (Tarja sinä rakas, Kake Randelin
  • arvoisaArvoisa puhemies, meidän julkiset eläkejärjestelmämme ovat liian kalliita, eikä niitä voida enää myöskään rahoittaa. Herr Präsident, unsere öffentlichen Pensionssysteme sind zu teuer und auch nicht mehr finanzierbar. Arvoisa puhemies, tämän päivän keskustelujärjestys olisi naurettava, ellei kyse olisi niin kalliista asiasta. – Herr Präsident! Wie heute hier die Aussprache organisiert wurde, wäre zum Lachen, wenn es nicht so teuer wäre. Muistakaa, arvoisa komission jäsen, että viininviljelyllä on merkittävä asema Euroopassa, ettei se ole kallista ja että se tuottaa runsaasti voittoa. Vergessen Sie nicht, Herr Kommissar, daß der Weinbau in Europa eine bedeutende Rolle spielt, daß er nicht teuer ist und viel einbringt.
  • arvokasAsunnot ovat aika arvokkaita nykyään.Tämä on minulle arvokas, tällä on tunnearvoa, maksoihan tämä omaisuuksia!Naapurini on arvokas vanha herra.
  • kalliillaKalliilla viisumeilla ja tiukoilla määräyksillä rangaistaan hallinnon sijasta kansaa. Teuere Visa und strenge Regulierungen bestrafen nicht das Regime, sondern die Bevölkerung. Kalliilla hankkimamme vapauden puolustaminen vaatii herpaantumattomia ponnisteluita ja kovia, järjestäytyneitä toimia. Die Verteidigung der Freiheit, die wir so teuer erworben haben, erfordert unerschütterliche Entschlossenheit sowie energische, koordinierte Maßnahmen. Mitä te neuvostossa teette varmistaaksenne, että kaikki muutkin maat toimivat samalla, joskin kalliilla tavalla, mutta pääsevät siten eroon salmonellasta? Was tun Sie im Rat dafür, daß andere Länder in ähnlicher Weise handeln, um die Salmonellen loszuwerden, und wenn dies teuer ist?
  • kalliistiRaavitaanko siis kalliisti maksettuja muistomerkkejä? Kratzen also an teuer bezahlten Denkmälern? Eurooppa on maksanut kalliisti siitä, että se on ollut jaettu häpeän muurilla. Europa hat die Teilung durch eine schändliche Mauer teuer bezahlt. Eurooppa on maksanut kalliisti itsevaltiudesta, joka kohdistui 80 miljoonaan eurooppalaiseen. Europa hat die Diktatur, unter der 80 Millionen Europäer zu leiden hatten, teuer bezahlt.
  • tärkeäSe viettää Euroopan neuvoston 50-vuotispäivää, joka on samalla sen perustan 50-vuotispäivä, perustan, joka on tärkeä monelle meistä. Es feiert das fünfzigjährige Bestehen des Europarates, seines Fundaments, das vielen von Ihnen teuer ist. Velvollisuus muistaa, joka on niin tärkeä länsimaiselle omalletunnolle, ei ole vielä saavuttanut heitä. Die Erinnerungspflicht, die unserem westlichen Gewissen so teuer ist, ist nicht bis zu ihnen gelangt. Illalla on tärkeä kokous.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc