Deutsch-Finnisch Übersetzung für sein

 • olla
  Uskon, että me voimme olla ja että meidän täytyy olla kunnianhimoisempia. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir ehrgeiziger sein können und es auch sein müssen. Niitä ei tarvitse olla kymmentä, mutta niitä voi olla kymmenen. Es müssen nicht 10 sein, aber es können 10 sein. Sen pitää olla tiukka ja sen pitää olla oikeudenmukainen. Knapp muss es sein, fair muss es sein.
 • hänen
  hänen täsmällisyydestänsä ja hänen henkilökohtaisista kyvyistänsä. seine Genauigkeit und seine persönliche Fähigkeit für uns nutzbar gemacht hat. Hänen muistamisensa merkitsee hänen tehtävänsä jatkamista. Das Andenken an ihn gebietet es, seine Aufgabe fortzusetzen. Juutalaisten vihaaminen on hänen intohimonsa ja juutalaisten joukkomurhan kieltäminen hänen kiihkeä halunsa. Der Antisemitismus ist seine Passion, das Leugnen seine Leidenschaft.
 • olemassaolo
  Jo pelkkä maissin olemassaolo on esimerkki tästä. Die bloße Existenz von Mais soll ein Beispiel dafür sein. Euro 11 -neuvoston olemassaolo lienee tarkoituksenmukainen ja hyvin pragmaattinen menettely. Die Existenz des Euro-11-Rates mag zweckmäßig und ein sehr pragmatisches Verfahren sein. Meidän on keskusteltava niistä tai edes tiedostettava niiden olemassaolo. Wir müssen sie erörtern oder uns zumindest bewusst sein, dass solche Dinge vorkommen.
 • sen
  Sen pitää olla tiukka ja sen pitää olla oikeudenmukainen. Knapp muss es sein, fair muss es sein. Me kunnioitamme sen kulttuuria, sen menneisyyttä, sen historiaa, sen uskontoa. Wir achten seine Kultur, seinen Werdegang, seine Geschichte, seine Religion. Euroopan unionin voima on sen yhtenäisyydessä ja sen heikkous on sen hajanaisuudessa. Die Kraft Europas ist seine Einheit, und seine Schwäche ist die Zersplitterung.
 • -an
  laiva + -an = laivaan
 • -än
 • -nsa
  hänen) kirjansa (kirja, joka kuuluu hänelleheidän) valaansa (partitiivi: valaa, jonka he ovat vannoneet tai nominatiivi: valas, joka kuuluu heillehänen luonansa
 • -nsä
  hänen edessänsäheidän edellänsä
 • olla -vuotias
 • olla olemassa
  Yhtenäisvaluuttaa ei voi olla olemassa itsenäisen valuutan ulkopuolella. Wenn es eine gemeinsame Währung gibt, dann muß sie auch unabhängig sein. Sisämarkkinoita ei voi olla olemassa vain suurille yrityksille, vaan niiden pitäisi olla olemassa myös pienille ja keskisuurille yrityksille ja erityisesti kuluttajille. Der Binnenmarkt kann nicht nur für große Firmen bestehen, sondern sollte auch für kleine und mittlere Betriebe und insbesondere für Verbraucher da sein. Täytyy olla olemassa avustusjärjestelmä, joka ei ole sidoksissa tuotantoon, määrään ja tuottavuuteen. Es muß ein System von Beihilfen sein, die nicht an die Produktion, an Mengen und Produktivität geknüpft sind.
 • olla yhtä suuri kuin
 • paistua
 • tulla
  Minäkin haluaisin tulla takaisin, mutta en tiedä, tuleeko se tapahtumaan. Ich würde mich auch freuen, wieder dabei zu sein, aber ich weiß noch nicht, ob dies der Fall sein wird. Jos hän ei pääse tulemaan, ehkäpä varapresidentti Joe Biden voi tulla tänne. Wenn er nicht kommen kann, kann vielleicht sein Vizepräsident Joe Biden kommen. Raha voi tulla yksityisistä tai julkisista lähteistä. Das Geld kann öffentlich oder privat sein.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 Übersetzung.cc