Deutsch-Finnisch Übersetzung für sehr

 • hyvin
  Tämä kaikki on hyvin, hyvin masentavaa. Es ist alles sehr, sehr deprimierend. Me olemme hyvin, hyvin tarkkoja rahojen kanssa. Wir gehen sehr, sehr genau mit den Geldern um. Viestimme oli hyvin vahva ja hyvin selkeä. Unsere Botschaft war sehr gewichtig und sehr klar.
 • erittäin
  Se on erittäin, erittäin vaativa yritys. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Unternehmen. Se oli erittäin mielenkiintoinen ja erittäin tärkeä. Sie war sehr interessant und sehr wichtig. Se on erittäin hyvä kuva ja erittäin hyvä esimerkki! Dies ist ein sehr schönes Bild und ein sehr schönes Beispiel!
 • tosi
  Jos katselemme ympärillemme täällä parlamentissa, saamme etsiä kauan, ja täällä on sentään tosi paljon miehiä. Wenn man sich in diesem Parlament umsieht, muß man schon sehr weit suchen, und in diesem Parlament sitzen doch sehr viele Männer. Tuo tosi tarina kertoo paljon jäsenvaltioiden ja unionin välisen koordinaation ja yhteistyön puutteesta. Diese wahre Geschichte sagt sehr viel über den Mangel an Koordination und Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und der Union. Arvoisa puhemies, meidän on oltava nyt hyvin tarkkoja tässä asiassa, sillä muuten mietintö saa tosi asiassa aivan toisenlaisen merkityksen. Frau Präsidentin! Es muß jetzt sehr präzise gearbeitet werden, sonst bekommt der Bericht in der Tat einen völlig anderen Sinn.
 • erittäin paljon
  Kiitos erittäin paljon, jäsen Ceyhun. Ich danke Ihnen sehr, Herr Ceyhun! Olen sitä mieltä, että siellä on erittäin paljon tekemistä. Ich bin der Meinung, daß man da sehr viel tun kann. Arvostan erittäin paljon Caroline Jacksonin tekemää työtä. Ich schätze die von Frau Jackson geleistete Arbeit sehr.
 • kovin
  Mikään tästä ei ollut kovin tärkeää eikä kovin mielenkiintoista. Nichts davon ist sehr wichtig oder sehr interessant. Tähänastiset kokemukset eivät ole olleet kovin hyviä. Bisher sind die Erfahrungen dabei allerdings nicht sehr positiv. Se ei minun mielestäni ollut kovin viisasta. Das war meines Erachtens nicht sehr klug.
 • niin
  Miksi tämä on meille niin tärkeää? Warum ist dies für uns sehr wichtig? Syyni tehdä niin olivat yksinkertaiset. Ich hatte dafür einen sehr einfachen Grund. Oletteko valmis tekemään niin hyvin pikaisesti? Sind Sie bereit, sehr bald darüber Gespräche zu führen?
 • oikein
  Ukraina oli oikein hyvällä tiellä. Die Ukraine war auf einem sehr guten Weg. Kiitos paljon oikein hyvästä keskustelusta. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr gute Debatte. Herra Tillich ymmärsi asian aivan oikein. Herr Tillich hatte das sehr wohl verstanden.
 • suunnattoman
  Yhteisön menot ovat suunnattoman suuret, ja hyötyjä ja hyödyn kohteita voi olla monia. Die Gemeinschaft tätigt enorme Ausgaben, die sehr viel Positives bewirken könnten, das sehr vielen zugute kommt. Kun keskustelemme sen laajentamisesta ulos Intian valtamerelle, puhumme suunnattoman laajoista alueista. Wenn wir nun überlegen, ob sie jetzt auf den Indischen Ozean ausgedehnt werden soll, sprechen wir von einem sehr großen Gebiet. Tiedämme kaikki, että tämän parlamentin jäsenet tekevät tarkalleen samaa työtä mutta heidän palkkahaitarinsa on suunnattoman laaja. Wir wissen alle, dass Menschen in diesem Haus, die exakt die gleiche Arbeit machen, sehr stark voneinander abweichende Bezüge erhalten.
 • valtavan suunnattomasti
 • valtavasti
  Edistystä tarvitaan vielä valtavasti. Es bleibt noch sehr viel zu tun. Tulen kaipaamaan Euroopan parlamenttia valtavasti. Ich werde dieses Parlament sehr vermissen. Parlamentin jatkuvasta panoksesta on ollut valtavasti hyötyä. Die ständige Unterstützung seitens dieses Parlaments war von sehr großem Nutzen.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc