Deutsch-Finnisch Übersetzung für mittel

 • keino
  Sotilaallinen keino on viimeiseksi käytettävä keino. Das militärische ist das letzte Mittel, das einzusetzen ist. Jos laajentuminen on keino, mikä on päämäärä? Wenn die Erweiterung ein Mittel ist, was ist dann das Ziel? Se ei ole kallis keino, mutta se on tehokas. Das ist ein wenig kostspieliges, aber wirksames Mittel.
 • keskiarvo
  Kuten äsken todettiin, rahoituksen ohjetason vuotuinen keskiarvo on vain 0,5 prosenttia yhteisön talousarviosta. Die Richthöhe der Mittel liegt, wie gerade erwähnt, bei höchstens 0,5 % des Gemeinschaftshaushalts im Jahresdurchschnitt. Kompromissi, joka nyt saavutettiin, on suunnilleen laskennallinen keskiarvo Yhdysvaltojen nollan prosentin ja Euroopan unionin viidentoista prosentin välillä. Der jetzt vorliegende Kompromiß ist so ungefähr das rechnerische Mittel zwischen den null Prozent der Vereinigten Staaten und den fünfzehn Prozent der Europäischen Union. Koulutodistuksen keskiarvo on luku, joka indikoi opiskelijan osaamisen tasoa verrattuna toisiin saman ryhmän opiskelijoihin.
 • aine
  Se on kaikkein paras vasta-aine työttömyyteen. Das ist das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Toisinaan tietty aine toimii minulla yhtenä päivänä, muttei toisena. Manchmal wirkt das gleiche Mittel bei mir an einem Tag, am nächsten Tag aber nicht. Mikä on lempiaineesi koulussa?
 • väline
  Arvoisa puhemies, talousarvio on väline eikä tavoite. Herr Präsident, der Haushalt stellt ein Mittel dar, kein Ziel. Sotilaalliset toimet eivät ole mikään väline tätä varten. Militärinterventionen sind dafür kein geeignetes Mittel. Mielestäni kilpailu ei ole päämäärä vaan väline. Ich glaube, dass der Wettbewerb kein Ziel ist, sondern ein Mittel.
 • varatp
  Käytettävissä olevat varat ovat vähäiset. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind gering. Tähän tarvittavat varat on saatavilla. Hierfür sind die Mittel verfügbar. Varat eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Die Mittel sind nun einmal begrenzt.
 • voimavara
  Kuten parlamentti korostaa, tämä yhdennetty toimenpideohjelma on hyödyllinen esimerkkitapaus ja voimavara, joka helpottaa kehitystä direktiivin täytäntöönpanemisessa. Wie das Parlament betont hat, ist dieser integrierte Aktionsplan ein nützliches erstes Beispiel und ein Mittel, das Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinie erleichtern wird. Henkilöstön avoin vuorovaikutus muutostilanteissa on voimavara, joka jää usein käyttämättä.Voimavarat ovat henkistä energiaa.
 • ilmaisuväline
 • keskiluku
 • kyky
  Juuri hallituksen kyky puuttua niiden toimintaan sotilaallisesti on ollut yksi ongelmista viime vuosina. Das Problem besteht schon seit Jahren darin, daß der Regierung die notwendigen militärischen Mittel fehlen, um diese Gruppen zu zerschlagen. EU:lla on kyky, resurssit ja tahtoa johtaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Die EU hat die Kraft, die Mittel und den Willen, im globalen Kampf gegen den Klimawandel voranzuschreiten. EU:n kaltaisella rakenteella on epäilemättä kyky ja toimivalta koordinoida yksittäisiä kansallisia toimintalinjoja. Eine Struktur wie die Europäische Union verfügt mit Sicherheit über Mittel und Wege zur Koordinierung einzelstaatlicher Maßnahmen.
 • määräraha
  Näihin tavoitteisiin nähden määräraha on kuitenkin erittäin pieni. Angesichts dieser Ziele sind die Mittel jedoch sehr gering. Jos kyseessä olisi joku muu määräraha kuin humanitäärinen apu, varaus olisi ymmärrettävää. Würde es sich um andere als für die humanitäre Hilfe vorgesehene Mittel handeln, wäre die Rückstellung verständlich. Tämä määräraha tarkoittaa lähes 10:tä miljoona euroa vuotta kohden, mikä tarkoittaa sadan prosentin lisäystä, nykyisten määrärahojen kaksinkertaistamista. Diese Summe bedeutet fast 10 Mio. EUR pro Jahr, was eine 100%ige Erhöhung, eine Verdoppelung der aktuellen Mittel bedeutet.
 • resurssi
  Meille ei kuitenkaan ole annettu vastaavaa rahoituskehystä, joka on välttämätön resurssi tämän toteuttamiseksi. Eine entsprechende Finanzielle Vorausschau, das heißt, die notwendigen Mittel, um dies zu erreichen, bekommen wir jedoch nicht.
 • tapap
  Mutta 10 %:n leikkaus kautta linjan ei ole oikea tapa asian ratkaisemiseksi. Man kann nicht einfach die Mittel global um 10 % kürzen. Luulen, että mukauttaminen on paras tapa lisärahoituksen järjestämiseksi. Meines Erachtens stellt die Modulation die beste Möglichkeit dar, um mehr Mittel bereitzustellen. Yleinen avoimuus on paras tapa valvoa yhteisön varoja. Allgemeine Offenheit und Transparenz ist die beste Kontrolle der Mittel der Gemeinschaft.
 • varallisuus

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc