Deutsch-Finnisch Übersetzung für grund

 • syyp
  Tämä on yksi syy, miksi äänestimme tyhjää. Das war für uns ein Grund zur Enthaltung. Meillä on täysi syy olla luottavaisia. Wir haben allen Grund zu Optimismus. Tämä on ehdotuksen ainoa syy, arvoisa puhemies. Dies ist der einzige Grund, Herr Präsident.
 • pohja
  Mietintö on hyvä pohja keskustelun jatkamiselle. Der Bericht ist eine gute Grundlage für weitere Diskussionen. On kuitenkin aloitettava yhdestä kohdasta, ja tämä on hyvä pohja. Aber man muß irgendwo anfangen, und dies hier ist eine gute Grundlage. Käsillä oleva Albert Dessin raportti on hyvä pohja uudistustyön jatkamiseksi. Der Bericht von Herrn Deß ist eine gute Grundlage für die Fortsetzung der Reform.
 • maa
  Pohjimmiltaan se on 12. maa, joka kuuluu euroalueeseen. Im Grunde genommen ist es das Land Nr. 12, das zum größeren Eurobereich dazugehört. Maan myyntiin sovelletaan siviilioikeutta - hyvästä syystä - ja juuri näin asian pitää ollakin. Grundstücksverkäufe sind aus gutem Grund Privatrecht und sollten es auch bleiben. Ensimmäinen on se, että asianomainen maa ei yksinkertaisesti tarvitse apuamme. Der erste Grund ist der, dass das Land einfach unsere Hilfe nicht benötigt.
 • aihe
  Tämä ei kuitenkaan ole ilon aihe. Das ist aber kein Grund zum Jubeln. Se on pitkän keskustelun aihe. Das ist der Grund für die lange Aussprache. Aihe: Savukkeiden salakuljetuksesta aiheutuvat petokset ja tullimaksujen menetykset Betrifft: Zollbetrug und Verlust von Zolleinnahmen aufgrund von Zigarettenschmuggel
 • alapää
 • alusta
  Kaksitoista alusta upposi tai ajoi karille rajussa myrskyssä. Bei einem heftigen Sturm sind hier zwölf Schiffe gekentert oder auf Grund gelaufen. Jos enimmäismäärä rajataan 50 tonniin vuodessa, muutamat jäsenvaltiot suljettaisiin viljelyn ulkopuolelle heti alusta pitäen. Manche Mitgliedstaaten würden aufgrund der Beschränkung von maximal 50 Tonnen pro Jahr von vornherein vom Anbau ausgeschlossen. Olen alusta pitäen sanonut myös, että ei ole syytä olettaa, että maailma romahtaisi. Ich habe auch von Anfang an immer wieder gesagt: Es besteht kein Grund anzunehmen, die Welt ginge unter.
 • juuri
  Siitä syystä olemme esittäneet tarkistuksia juuri tähän direktiiviin. Aus diesem Grund haben wir gerade bei dieser Richtlinie Änderungsanträge eingereicht. Juuri sitä varten ne ovat tuon perustamissopimuksen alun perin hyväksyneet. Aus diesem Grund haben sie den Vertrag unterzeichnet. Mietinnön esittelijä on perustellusti painottanut juuri tätä asiaa. Die Berichterstatterin hat diese Tatsache aus gutem Grund hervorgehoben.
 • lähde
  Se ei välttämättä aina ole sama kuin toinen, jäsenvaltioista kumpuava legitimiteetin lähde. Es gibt keinen Grund dafür, warum sie mit der anderen, die von den Mitgliedstaaten kommt, immer und überall übereinstimmen muss. Join lähteestä pulppuavaa raikasta vettä hätäisesti hörppien.öljylähde, maakaasulähde
 • multa
  Multa tuli
 • peti
  kanaa riisipedillä
 • tekosyy
  Mikään uskonto ei voi koskaan, missään olosuhteissa olla syy, tekosyy tai naamio minkäänlaiselle syrjinnälle. Keine Religion darf je, unter keinen Umständen, aus keinem Grund ein Vorwand für eine Diskriminierung gleich welcher Art sein. keksiä tekosyitä
 • tontti
  Anoi kaupungilta tonttia rakentaakseen omakotitalon.kakkospolttajan tontti

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc