Deutsch-Finnisch Übersetzung für günstig

 • sopiva
  Tällainen talouspoliittisten toimien yhdistelmä on varmasti sopiva investointien kannalta ja se edistää myös kasvua. Und dieser policy mix wird ohne Zweifel günstig für Investitionen sein und das Wachstum fördern. Toiseksi, koska se ei ole ajankohtaan sopiva, sillä on ilmeistä, että alan säännöstöstä tullaan lähiaikoina tekemään uudistusehdotus. Zweitens, weil sie zeitlich nicht günstig ist, weil die Vorstellung eines neuen Vorschlags zur Regelung in diesem Sektor unmittelbar bevorsteht. Pitää tosin paikkansa, että nyt on sopiva hetki käydä keskustelua, mutta minun on myös tunnustettava, että ainakin minun mielestäni neuvoston ja komission vastaukset ovat epätyydyttäviä. Ich muss allerdings sagen, dass zwar der Zeitpunkt für die Debatte günstig ist, doch dass die Antworten des Rates und der Kommission zumindest meiner Meinung nach unbefriedigend ausfallen.
 • edullinen
  Rauhallinen ja ennen kaikkea aktiivinen rooli Armenian kysymyksessä olisi edullinen. Eine gelassenere und vor allem aktivere Rolle in der Armenienfrage wäre günstig. Se on nopea ja edullinen eikä siinä ole turhia muodollisuuksia. Silti siinä taataan korkeatasoinen oikeusvarmuus. Gründungen werden, schnell, günstig und frei von unnötigen Formalitäten vonstatten gehen, und gleichzeitig wird für ein angemessenes Maß an Rechtssicherheit gesorgt. Uskoakseni tarvitaan myös tehokasta kiistojen ratkaisua, jonka on määrä olla mahdollisimman edullinen mutta jonka pitäisi olla myös puolueeton ja syrjimätön. Ich glaube, dass es auch einer effizienten Streitbeilegung bedarf, die möglichst kostengünstig sein soll, die aber auch neutral und nicht diskriminierend sein sollte.
 • halpa
  Rikollisuus internetissä on kuitenkin lisääntynyt ja internetistä on tullut rikollisten verkostojen suosima väline, koska se on helposti saatavilla, halpa ja erittäin tehokas. Die Internetkriminalität hat jedoch stark zugenommen, und das Internet ist ein bevorzugtes Werkzeug krimineller Netzwerke geworden, da es leicht zugänglich, günstig und sehr mächtig ist. Tämä auto oli halpa, vaikka tällä ei olekaan ajettu kuin vasta 60 000 kilometriä.
 • helppo
 • huokea
  huokeat hinnat
 • hyödyllinen
  Vaikuttaa siltä, että tukia käytetään vain lyhyellä aikavälillä ja että niillä on myönteinen ja hyödyllinen vaikutus yhdistetyn liikenteen kehitykseen. Die Beihilfen sollen kurzfristig angewandt werden und die Entwicklung des kombinierten Verkehrs positiv und günstig beeinflussen.
 • kätevä
 • lupaava
 • mukava
  Matti on mukava poika.Meillä on mukava etumatka kilpailijoihin nähden.
 • myönteinen
  Olen varma, että sillä olisi myönteinen vaikutus työllisyyteen, kasvuun ja kaikille tasavertaisiin käyttöoikeuksiin. Ich bin mir sicher, dass das in vielerlei Hinsicht günstig wäre: für neue Arbeitsplätze, für das Wachstum, für gleichen Zugang für alle. Vaikuttaa siltä, että tukia käytetään vain lyhyellä aikavälillä ja että niillä on myönteinen ja hyödyllinen vaikutus yhdistetyn liikenteen kehitykseen. Die Beihilfen sollen kurzfristig angewandt werden und die Entwicklung des kombinierten Verkehrs positiv und günstig beeinflussen. Rahoitusjärjestelyjä koskeva tasapainoinen ja harkittu sopimus on hyvin myönteinen asia, ja se antaa unionille vahvan aseman valmistautuessamme Kööpenhaminaan. Die ausgewogene und wohlüberlegte Vereinbarung zur Finanzierung ist uns sehr willkommen und positioniert die Union im Rahmen der Vorbereitungen für Kopenhagen äußerst günstig.
 • onnekas
  onnekas sattuma
 • tarkoituksenmukainen
  tarkoituksenmukainen varustustarkoituksenmukaisella varovaisuudellaAsukkaiden perustama vesiosuuskunta on usein tarkoituksenmukainen ja myös nopea tapa järjestää keskitetty vesihuolto haja-asutusalueella.
 • yksinkertainen
  Tuohon aikaan taitoluistelijat vielä tekivät lutzin yksinkertaisena.Tämä on kohtuullisen yksinkertainen tehtävä.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc