Deutsch-Finnisch Übersetzung für enthalten

 • sisältää
  Tämä direktiivi sisältää suuria edistysaskelia. Große Fortschritte sind in dieser Richtlinie enthalten. Uusi rikoslaki sisältää kaiken tämän. All das ist im neuen Strafgesetzbuch enthalten. Direktiivi sisältää säännöksiä ennalta tapahtuvasta tiedottamisesta. Darin sind auch Bestimmungen über die vorherige Unterrichtung enthalten.
 • hillitä
 • käsittää
  Peruskirja käsittää kokoelman perusoikeuksista, joihin kaikilla matkustajilla on oikeus, riippumatta kuljetusta etäisyydestä. Die Charta wird einen Bestand an grundlegenden Rechten enthalten, die jedem Fahrgast zustehen, ungeachtet seiner Reiseentfernung. Kotivaltiossani, joka käsittää 16 prosenttia Euroopan unionin alueesta, on 40 prosenttia koko Natura 2000 -verkostosta: 25 prosenttia Espanjan alueesta kuuluu siihen. Auf mein Land, das 16 % des Territoriums der Europäischen Union ausmacht, entfallen 40 % des gesamten Netzes Natura 2000: 25 % des spanischen Territoriums sind darin enthalten. Tämän- ja huomispäiväistä esityslistaa koskeva oikaisu on jaettu, ja se käsittää muutokset, joista päätettiin Strasbourgissa torstaina 6. huhtikuuta. Es wurde ein Korrigendum zur Tagesordnung für heute und morgen verteilt; darin sind bereits die Änderungen enthalten, die wir am 6. April in Straßburg beschlossen haben.
 • muodostaa
  Se muodostaa osan verestä ja näin ollen myös osan lihasta. Es ist im Blut und damit sowieso im Fleisch enthalten. Niinpä tutkimustyöhön kuuluva, uusiutuviin energianlähteisiin liittyvä tutkimus muodostaa tärkeän osan. Dadurch ist auch die Forschung, die darin enthalten ist, für erneuerbare Energieträger ein ganz wesentlicher Teil.
 • rajata
 • rajoittaa
  Tämä käyttöoikeussopimus rajoittaa ohjelman maksuttoman version vain yksityiseen käyttöön.
 • sisällyttää
  Kaikki nämä asiat tulisi sisällyttää tähän päätöslauselmaan. All dies sollte in der Entschließung enthalten sein. Strategiaan tuleekin sisällyttää toimia perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Die Strategie sollte daher auch Maßnahmen zur Förderung des Familienwohls enthalten. Ensimmäinen koskee tietoja, jotka pitää sisällyttää alkuperämerkintään. Die erste Frage betrifft den Katalog der Informationen, die auf dem Etikett enthalten sein müssen.
 • ympäröidä
  Heti ulos astuttuaan tähti joutui fanilauman ympäröimäksi.Pihapiiriä ympäröi valkoinen aita.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc