Deutsch-Finnisch Übersetzung für entfernt

  • kaukainenKyseessä ei ole kovin kaukainen tulevaisuus. Wir sprechen nicht über die entfernte Zukunft. Afganistan ei ole kaukainen maa, vaan aidosti eurooppalainen ongelma. Afghanistan ist nicht irgendein weit entferntes Land, sondern ein wahrhaft europäisches Problem. Kuten komission jäsen Tajanikin painotti, määräaika eli 30. syyskuuta 2013 on liian kaukainen. Wie Herr Tajani bereits hervorgehoben hat, ist der Stichtag des 30. September 2013 zu weit entfernt.
  • etäinenHeille unioni on etäinen ja tuntematon, vaikka he tuntevat tarvitsevansa sitä. Für sie ist die Union ein entferntes und unbekanntes Objekt, obwohl sie fühlen, dass sie sie benötigen. Näin ollen Daphne-ohjelmalla varmistetaan, ettei Euroopan unioni ole vain etäinen järjestelmä vaan että se tarjoaa konkreettista apua yhteiskuntamme heikoimmille jäsenille. Dementsprechend sorgt das DAPHNE-Programm dafür, dass Europa nicht ein weit entferntes Ereignis ist, sondern den Schwächsten unserer Gesellschaft konkrete Hilfe bietet. Hyväksyn kuitenkin sen, että lainsäädännöillä on vain etäinen yhteys valuuttaan ja että ne kuuluvat välillisesti kansalliseen toimivaltaan. Ich anerkenne jedoch, daß gesetzliche Bestimmungen nur entfernt mit der Währung in einer Beziehung stehen und daß sie indirekt in den nationalen Zuständigkeitsbereich fallen.
  • etä-~työ
  • kauko-
  • kaukanaVuosi 2010 ei ole kaukana, mutta me olemme kaukana tavoitteestamme. Das Jahr 2010 ist nicht mehr weit weg, aber wir sind noch weit entfernt. Todellisuudessa se on vielä kaukana niistä. In der Realität ist sie weit davon entfernt. Siitä olemme toistaiseksi vielä hyvin kaukana. Davon sind wir bis heute weit entfernt.
  • kaukana oleva
  • sivusukua oleva
  • suurestiSuuresti arvostamani kollega Jarzembowski on tässä asiassa valitettavasti kaukana satamakäyttäjien tarpeista. Der von mir hochgeschätzte Kollege Jarzembowski hat sich in der Frage von den Bedürfnissen derer, die die Häfen nutzen, leider weit entfernt.
  • syrjäinenSuomi on sijainniltaan syrjäinen maa: olemme kaukana EU: n päämarkkinoilta. Finnland ist geographisch gesehen ein abgelegenes Land: wir sind weit entfernt von den EU-Hauptmärkten. syrjäinen sijainti

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc