Deutsch-Finnisch Übersetzung für einstellung

 • asenne
  Tämä asenne on mielestäni tyrmistyttävä. Diese Einstellung, so finde ich, ist empörend. Se on mielestäni väärä asenne. Das halte ich für eine falsche Einstellung. Tämä asenne ei saa päästä voitolle Cancúnissa. Diese Einstellung darf in Cancún nicht triumphieren.
 • asetus
  Kahden toimielimen noudattaman rakentavan lähestymistavan ansiosta voidaan antaa asetus pikaisesti ja käynnistää Marco Polo II -ohjelmaa koskeva alustava tarjouskilpailu. Diese konstruktive Einstellung der beiden Organe dürfte es ermöglichen, die Verordnung rasch zu verabschieden und die erste Ausschreibung im Rahmen von Marco Polo II zu starten. Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta.Tietokoneohjelman asetukset oli tehty väärin ja siksi tulostus ei toiminut.
 • asennoituminen
  Voin kertoa, että myönteinen asennoituminen on lisääntymässä. Ich muss sagen, dass sich eine immer positivere Einstellung durchsetzt. Myönteinen asennoituminen on siis todellakin lisääntynyt. Die Einstellung hat sich also definitiv verbessert. Nyt käsiteltävästä tullikoodeksin tarkistuksesta ilmenee jälleen kerran varsin havainnollisesti, mitä yleinen asennoituminen on ollut. In der nun zur Debatte stehenden Änderung des Zollkodex wird wieder einmal deutlich, wie die allgemeine Einstellung war.
 • asento
  Asento!Millaisessa asennossa luet kirjaa tai katsot televisiota?Ihmisen on hyvä välillä vaihtaa asentoa.
 • kanta
  Maatalouden osalta tämä on tasapainoinen kanta. Was die Landwirtschaft betrifft, ist dies eine ausgewogene Einstellung. Silloin äänestyksissä ratkaistaisiin parlamentin todellinen kanta. Dann könnten sie die tatsächliche Einstellung des Parlaments bestimmen. Tiedän, että se on myös vastaavan uuden komission jäsenen kanta. Ich weiß, das ist auch die Einstellung der neuen Kommissarin.
 • kohdistaminen
  Aseiden kohdistaminen ennen ammuntoja on tärkeätä kunnon tulosten saavuttamiseksi.Syytösten kohdistaminen väärälle taholle saattaa johtaa ikävyyksiin.Katseen kohdistaminen kirkkaan valon läheisyydessä olevaan kohteeseen on työlästä.
 • näkemys
  Tällaisten ongelmien taustalla on hedonistinen ja utilitaristinen näkemys yksilöstä. Wurzel dieses Problems ist eine hedonistische und utilitaristische Einstellung zu Menschen. Heillä on yhtä eettinen näkemys ulkopolitiikasta kuin kaikilla muillakin, mutta heidän työnsä on tässä vaakalaudalla. Ihre ethische Einstellung zur Außenpolitik unterscheidet sich nicht im geringsten von der anderer, aber für sie steht ihr Arbeitsplatz auf dem Spiel. Nämä jäsenvaltiot ovat ottaneet kantaakseen suuren vastuun. Oletan, että neuvoston täällä osoittama myönteinen näkemys tulee todellakin esiin. Ich gehe davon aus, daß die positive Einstellung des Rates hier wirklich zum Tragen kommt.
 • näkökanta
  Jäsenvaltioiden näkökanta sellaiseen tutkimukseen vaihtelee voimakkaasti ja näitä erilaisia näkökantoja on kunnioitettava. Die Einstellung der einzelnen Mitgliedstaaten zu dieser Art von Forschung variiert stark und muss respektiert werden.
 • suhtautuminen
  Myönteinen suhtautuminen aborttiin on mielestäni käsittämätön. Eine positive Einstellung zur Abtreibung ist für mich undenkbar. Lopuksi neljäntenä on suhtautuminen turvallisuuteen ja terveyteen. Der vierte Punkt betrifft die Einstellung zu Sicherheit und Gesundheit. Myönteinen suhtautuminen monimuotoisuuteen tuottaa myös taloudellista etua. Eine wohlwollende Einstellung zur Vielfalt bringt auch wirtschaftliche Vorteile.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc