Deutsch-Finnisch Übersetzung für bestehen

 • olla
  Siitä ei pitäisi olla epäilystäkään. Darüber darf kein Zweifel bestehen. Tästä ei voi olla mitään epäselvyyttä. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Tutkimuksessa tulisi olla kaksi osatekijää. Eine Studie könnte aus zwei Teilen bestehen.
 • olla olemassa
  Taloudet ovat olemassa, tai niiden pitäisi olla olemassa, kansalaisiamme varten. Volkswirtschaften bestehen oder sollten bestehen, um im Dienst unserer Völker zu stehen. Toisaalta demokratiaa ei voi olla olemassa, jos ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia ei kunnioiteta. Aber eine Demokratie kann nicht bestehen, wo Menschenrechte und Frauenrechte nicht respektiert werden. . (NL) Ihmisten yhteiskunta ei voi olla olemassa ilman yrityksiä, jotka tuottavat tavaroita ja palveluja. Ohne Unternehmen, die Güter produzieren und Dienstleistungen erbringen, kann die menschliche Gesellschaft nicht bestehen.
 • vaatia
  Meillä on oikeus vaatia, ja sen me teemme. Wir haben das Recht, darauf zu bestehen, und das tun wir auch. Meidän oli pakko vaatia, että Saksa mainitaan asiakirjassa. Wir mussten darauf bestehen, dass Deutschland in dem Dokument erwähnt wird. . (EL) Euroopan parlamentin pitää vaatia tiukasti kolmea tarkistusta, jotka koskevat: Das Europäische Parlament muss auf drei Änderungsanträgen bestehen:
 • inttää
 • käsittää
  Käsitätkö sen?Pohjoismaat käsittävät Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin.Eikö käsittäisi meitä sielläkin esivallan koura? (A. Kivi
 • kestää
  Terrorismiongelman selvittäminen on henkinen, poliittinen, taloudellinen sekä sotilaallinen tehtävä, ja se kestää kauan. Die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus ist eine geistige, eine politische, eine wirtschaftliche und eine militärische Aufgabe, und sie ist nur langfristig zu bestehen. Se ei kestänyt hänen painoaan.Sinun pitää vain kestää se.
 • koostua
  Sen pitäisi koostua kolmesta osasta. Sie sollte aus drei Abschnitten bestehen. Euroopan tulee tulevaisuudessa koostua kolmesta institutionaalisesta kehästä. Europa muß in Zukunft aus drei institutionellen Kreisen bestehen. Miksi rehu ei voi koostua ainoastaan kasviperäisistä aineksista? Warum soll Futter nicht ausschließlich aus pflanzlichen Bestandteilen bestehen?
 • läpäistä
  SWIFT-sopimus on eräänlainen demokratian testi, joka meillä kaikilla on velvollisuus läpäistä kansalaistemme edun vuoksi. Das SWIFT-Abkommen ist eine Art Demokratie-Test, den zu bestehen wir alle die Pflicht haben, zum Wohle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.
 • mennä läpi
  Missä vaiheessa olemme nyt, ja mitä mahdollisuuksia ehdotuksella on mennä läpi myös Euroopan unionin neuvostossa? Wie ist der aktuelle Stand, und welche Aussichten bestehen, dass auch der Rat der Europäischen Union diesem Dossier zustimmt?
 • päästä läpi
 • sietää
  En voi sietää häntä.Mahani ei siedä tuota lääkettä.
 • suorittaa
  Jos kuitenkin olette ehdottomasti sitä mieltä, että siitä on äänestettävä, voidaan äänestys tietenkin suorittaa. Wenn Sie darauf bestehen, daß wir darüber abstimmen, so ist das natürlich möglich. Etukäteisvalvontaa pitäisi siis suorittaa suunnitelmallisesti siellä, missä on epävarmuutta tai riskejä. Die Vorabkontrollen sollten also zukünftig gezielt da erfolgen, wo Unsicherheiten oder Risiken bestehen. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tietyissä olosuhteissa Euroopan tietosuojavaltuutettu voi ehkä suorittaa virheellisiä maksuja henkilöstölle. Der Rechnungshof stellte fest, dass unter bestimmten Umständen die Gefahr bestehen könnte, dass der EDSB seine Mitarbeiter nicht korrekt bezahlt.
 • tiukata
 • tivata
  Oppositio tivasi hallitukselta virastojen hajasijoituksen tilannetta.Velkojat tivasivat kiivaasti saataviaan.
 • vakuuttaa
  Haluaisin vakuuttaa jäsen Sommerille, että tällaisia ravintosisältöprofiileja on laadittu. Ich möchte Frau Sommer versichern, dass diese Nährwertprofile durchaus bestehen. Haluaisin vakuuttaa jäsen Piecykille, että sekä Tšekin tasavallassa että Puolassa ajokortin myöntämistä koskevat vaatimukset ovat selvästi tiukemmat kuin niin kutsutun vaatimukset. Ich kann Herrn Piecyk versichern, dass, um in der Tschechischen Republik und auch in Polen einen Führerschein zu bekommen, weit strengere Anforderungen zu erfüllen sind als den zu bestehen.

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc